ZANDHEAL

Healing og rådgivning


Formål

Livet er sjældent problemfrit. Men vi kan lære at forholde os til problemerne fra et sted i os selv, som er i balance. Formålet med healing og rådgivning er at understøtte den enkeltes proces i at opnå balance med sig selv.

Når harmoni reetableres mellem krop, følelser og tanker, opleves sammenhæng, mening og dybde i tilværelsen. Ud fra denne tilstand kan vi acceptere os selv og vores omverden, som den er. 

Vi ser vores kvaliteter og udtrykker dem. Vi vælger frit i hvilket perspektiv, vi vil se på en given situation og forstår, hvad situationen kræver af os. Vi træffer beslutninger, som er sunde. Vi får lyst til at tage ansvar for, at vi eksisterer. 

Vi bliver mere hele som mennesker.Læs om healing Læs klientudtalelser