HEALING

Læs om healing

Samtale

Den indledende samtale danner grundlaget for behandlingen. Det er her vi i fællesskab undersøger sammenhænge imellem klientens udfordringer og muligheder, og afgør den bedst egnet behandling.

Tid

En behandling med en samtale tager omkring en time og et kvarter. Der anbefales flere behandlinger med jævne mellemrum i begyndelsen af et forløb for at igangsætte en proces. 

Åbenhed

Der lægges op til en ærlig snak om behandlingens effekter ud fra klientens oplevelser. En åben dialog sikrer at behandlingen opleves som meningsfuld og afsluttet for klienten efter hver session. 

Fordybelse

Healingsrummet er et fortroligt rum til indre fordybelse og meditation. Mange blunder i løbet af behandlingen og oplever en ro og selvindsigt, som de kan tage med sig og bruge i hverdagen.


Healing er relationel

Hvad er healing?

Hvis du vil kende dig selv, så gå til en healer. Her er mulighed for at gå et skridt dybere ind i dig selv. Healingen aktiverer de sider af dig selv og din krop, som du endnu ikke har inkluderet i din daglige bevidsthed. Det kan være sider, som ikke har været socialt acceptable i din opvækst eller det kan være fortrængte emotioner, som gør, at din krop lider aflast, uden at du selv kan se koblingen.

Gennem en proces bliver du mere bevidst om, hvad du har gennemgået i din fortid, og hvad du nu bør gøre for at blive mere hel. For når du mærker på egen krop, hvad fortrængte emotioner kan medføre af symptomer, ser du også nødvendigheden af at frigøre dig fra dem. Her er det healerens opgave at støtte dig i dit tempo. 

Det er meget individuelt, hvordan man reagerer på en behandling. Det er også forskelligt fra gang til gang, selvom behandlingen måske har været ens. Det kommer an på, hvem man er, og hvor man er i sin proces. Det er normalt, at man i et healingsforløb bliver konfronteret med nogle af underbevidsthedens sider, som kan være svære at møde. Her bliver det særligt vigtigt at vende tilbage til briksen for at få bearbejdet, det som bliver bragt frem. Selvom processsen kan være svær, er det umagen værd. Som der efterhånden forløses svære emotioner eller traumer, efterlades man med øget følelsesmæssig frihed, og en oplevelse af at være hel som menneske og i dybere balance med sig selv.


Healing giver dig glæde og frihed

Hvordan virker healing?

Healing er, så at sige, vores egen kraft og omsorg formidlet igennem en anden. Derfor kan vi under og efter healingen opleve en dybere kontakt til os selv. Healing giver os mulighed for at lære de sider af os selv at kende, som vi har brug for, for at kunne forstå årsagerne til vores indre konflikter. 

Derfor kan healing øge vores livskvalitet. Vi behøves ikke at være syge for at modtage den. Selvom symptomer på sygdomme kan lindres med healing, kan alle have gavn af en behandling. Vi har alle brug for en god kontakt til os selv. 

Klienten er modtagende og skal intet gøre i løbet af behandlingen. Det opleves ofte som en rolig og tryg oplevelse at modtage healing. Mange falder i søvn undervejs. Det er derfor afgørende, at behandler og klient stoler på hinanden. Ofte skabes den gensidige tillid i løbet af et par behandlinger.

De mest markante virkninger af en behandling indtræffer inden for et par døgn, hvorimod de mere langsigtede kan have op til et par ugers virkningstid. For at få de bedste resultater er et sammenhængende forløb at foretrække - især i begyndelsen. 


Healing er et udtryk for indre balance

Hvorfor heales?

Healing kommunikerer direkte til kroppen og følelserne. Det kan være en fordel for mange, som har brug for en kropsterapeutisk tilgang for at forløse traumer, emotioner og spændinger.

Der er en række greb og teknikker, som healeren anvender. Hvis en klient f.eks. har hovedpine, arbejdes der både med energibaner og centre i og omkring hovedet såvel som benene. Det giver afspænding i tankerne og skaber jordforbindelse. 

Typiske fysiske symptomer og emotionelle tilstande healing kan afhjælpe er: hovedpine, anspændthed, ryg- nakkeproblemer, søvnløshed, modløshed, depression, angst, stress, sorg, ensomhed, eksistentielle kriser, traumer, senfølger af kræftbehandling og lignende.

Årsagerne til ovenstående eksempler kan være mange. Udgangspunktet er altid i klienten. I samtalen undersøges hvad behovet er, og hvilken slags behandling der er brug for. Der kan godt samtales undervejs i en behandling, hvis klienten ønsker det.


Healing bringer indre forvandling


Healerens værktøjer

At arbejde med healing kræver kendskab til de energicentre og -baner, der eksisterer i os. Man påvirker energisystemet gennem berøring af kroppen og de mere subtile energier i og omkring den fysiske krop. Man kan vugge, skubbe, stryge m.m. for at vitalisere, vække eller berolige afhængig af klientens behov. Der kan også anvendes klangskåle, der vibrerer i henhold til de frekvenser, som energicentrene svinger på.

Da energien i centrene er i konstant bevægelse og hænger tæt sammen med krop og psyke, kan klienten påvirkes ret hurtigt af en behandling uden måske at kunne sætte ord på, hvad der er foregået. Klienten opdager oftest forandringerne, der er blevet sat i gang dagene efter, og der samles op på det til samtalen, der hører til den efterfølgende behandling. Her kan afklares et eller flere temaer for behandlingen og klienten kan formulere en intention med behandlingen.  

I grunden er værktøjerne sekundære. Healeren og klientens intention er i virkeligheden den primære årsag til en healingsproces. En intention om forandring tiltrækker i sig selv de nødvendige ressourcer, som der er brug for for at skabe forandring. F.eks. mærker modtager nogle gange fornemmelser i kroppen, inden behandler har nået at sætte hænderne på. Intentionen har været nok til at påbegynde healingen.

Intentionen kommer fra ens åndelige selv. Når den mærkes, ledsages den af positive følelser som fred, kærlighed og mental klarhed. Jo mere tydelig intentionen er, desto bedre bliver samarbejdet om healingen, fordi man som modtager tager ansvar for sine egne psykologiske og åndelige behov. 

At arbejde med andres energi kræver også, at man med omhu lærer at omgås andres energi uden vilje og manipulation. Derfor er en høj etik baseret på respekt for andres grænser en nødvendighed.