RÅDGIVNING

Læs om sjælsrådgivning

Hvad er sjælsrådgivning?

Sjælen er visdommen og kærligheden i os alle. Det er viljen til at gøre det gode. Det er en dyb indre kontakt, som bliver stærkere, når vi går igennem en smerte eller en krise og videreudvikler os. 

Sjælsrådgivning understøtter os i denne proces. Rådgiveren stiller sig selv til rådighed for klienten på en empatisk og indlevende måde, der muliggør, at klienten oplever sig mødt og lyttet til.

Gennem samtale undersøges klientens grundlæggende relation til sig selv og sin omverden, og der opdages hvilke ukendte ressourcer, klienten besidder, som hun kan trække på. Klienten bliver således bevidst om sig selv påny. Det frisætter energi og overskud til at lære at agere på nye ønskelige måder i de situationer, der udfordrer. Hun tager mere ansvar for sit eget liv og giver det mere sjæl.

Sjælsrådgivning er derfor rådgivning i at komme i kontakt med sjælen og dens kvaliteter. Der vejledes i, hvordan man kan opleve sammenklang med sig selv igennem meditation og reflekterende øvelser.

Med sjælskontakt menes en evne til at identificere os med vores indre ressourcer og udtrykke dem. Det kan være glæde og lethed, mod og standhaftighed, empati og tålmodighed eller noget helt andet. Det er netop ved at blive bevidst om vores kvaliteteter, at vi bringer os selv ud af en uønsket situation.

Vores sjæl kalder på, at vi lærer at identificere os med vores sjælelige kvaliteter. Især når vores livsomstændigheder er i ubalance, er det vigtigt at udtrykke disse kvaliteter. Således kan man sige, at vores umiddelbare problemer i hverdagen viser os, hvilken retning vi skal gå for at genskabe balancen. Når vi løbende skaber det liv, som vi ønsker og drømmer om, får vores liv også betydning. 


Sjælen bringer indre forvandling

Ansvar og valg

At blive mere fri som menneske hænger sammen med at vide, hvad man har brug for og har ansvar for i sit liv. Det er oftest relationer, der giver os udfordringer. At kunne tage tilpas ansvar i vores relationer, betyder f.eks. at vi er villige til at ændre strategi, adfærd eller perspektiv, når noget ikke gavner os længere. Det er noget af det sværeste, fordi vi skal mærke og forstå vores egne emotioner for at kunne ændre vores handlinger og tanker uden at bebrejde modparten, for det vi føler.

Det kræver, at vi er ærlige overfor os selv i samtalen med en rådgiver, når vi vil arbejde os ud af svære emotioner såsom skuffelse eller had. En dygtig rådgiver ser potentialet for forandring i os - måske før vi selv gør det. Vi kan nemlig bedst vælge forandring for os selv, når vi ikke føler os dømt af andre for vores fortidige handlinger og samtidig holder op med at dømme os selv. Hvis vi også oplever os set, som den vi essentielt er, begynder det at hjælpe på det.

Efter en rådgivning kan vi øve os påny med at træffe valg, der er i overensstemmelse med hvem vi ønsker at være. Hermed kan vi leve frit efter værdier, vi bevidst har valgt, fremfor værdier som vi på et tidspunkt optog fra vores omgivelser mere eller mindre tilfældigt uden nærmere reflektion. Det er en proces i at udvikle skelneevnen skridt for skridt og løbende blive klar over, hvad der er vigtigst for os. Med tiden kan en sådan proces bringe indre forvandling, hvor livet kan opleves meningsfuldt, glædeligt og frit, netop fordi vi tager tilpas ansvar, træffer nye valg og derfor oplever nye resultater.