BEHANDLER

Læs mere om behandleren

Hvem er jeg?

Mit navn er Soroush Zand. Jeg er født i Iran i 1982 og har boet det mest af mit liv i Danmark. Jeg blev færdiguddannet som lærer i 2013 og har undervist i 6 år på friskoler og som kommunalt ansat.

I primo 2017 blev jeg færdig med min grunduddannelse som healer fra Healingscenter Aarhus. Siden har jeg taget en overbygning, som jeg blev færdig med i juni 2019. Uddannelsen er baseret på viden og værktøjer fra Polaritetsterapi og Bob Moores healingsteknikker. Læs mere under links.

Derudover har jeg taget en uddannelse som Soul Counseller hos The Soul Journey. Det er bl.a. herfra, jeg har fået redskaber til at rådgive i meditation og reflekterende øvelser, der styrker sjælskontakten. 


Healing kommer fra ens sande selv


Min tilgang

Interessen for healing og sjælen har fulgt mig siden jeg var ung, hvor jeg for første gang læste om sammenhængen imellem krop og psyke i en alternativ bog om healing. Siden er der sket meget.

Psykosomatik anerkendes i dag og er genstand for forskning. Vi hører dagligt om undersøgelser, der påviser sammenhænge imellem psyke og krop på forskellig vis. Det er blevet almen viden, at f.eks. stress har negative virkninger på den fysiske krop, eller at motion omvendt bidrager positivt til vores psykiske velvære. Vi opfatter disse sammenhænge i højere grad som en del af vores sunde fornuft. 

I mit eget privatliv har jeg haft brug for at forstå dybereliggende årsager til fysiske gener og sygdomme. Jeg anerkender i dag, at vi ofte har brug for flere tilgange til en sygdom for at kunne forstå og behandle den, herunder naturligvis vores almene lægevidenskab. Healing er et bidrag til en helhedsorienteret tilgang til sundhed, omend den almindeligvis opfattes som et alternativ. 

Der er mange, der søger det alternative med forskellige resultater. Det er svært at gøre sig til dommer over, hvad der virker og hvad der ikke gør. Jeg har lært, at sygdomme ikke kun er vejvisere til at ændre livsstil, men kan være en stemme fra vores dybere selv, som gerne vil os noget. Her er det vigtigt at lytte for at forstå, hvad der er på spil. Healeren kan være en dialogpartner, når vi prøver at forstå sammenhænge imellem vores helbred, aktuelle livssituation, psykologiske mønstre mv. 

En healingsproces er ikke lig med helbredelse af en sygdom. Selvom man ofte oplever bedring af både psykologiske og fysiske symptomer, er det endnu vigtigere, at man bliver klogere på, hvem man er som menneske, og hvor man er på vej hen. En del af denne proces er, at man møder nye sider i sig selv og åbner sig op for éns egen visdom. Det er det mest spændende ved arbejdet med healing. 

Når jeg giver healing, er jeg i samklang med mit sande selv. Det ønsker jeg også for mine klienter; sand healing.