LOGO

Læs om logoet

Hvad betyder logoet?

Evighedssymbolet anvendes her dobbelttydigt. Dens universelle betydning peger mod det evige i hver eneste af os. Samtidig bruges logoets form til at illustrere en behandling. Se nedenstående forklaring.

To individer


Healing forudsætter som minimum to mennesker. Behandleren og modtageren. De er energitisk adskilte fra hinanden før en behandling. 

En gensidighed


Under behandlingen bliver de forbundet til hinanden. Kvaliteten af deres forbindelse afhænger af graden af tillid og åbenhed imellem dem. 

Et mødepunkt


Når modtager og giver mødes dannes et fælles tredje, healingen. Formidlingen af energi understøtter klientens proces med sig selv.

Energi


I symbolet illustreres healingens energioverførsel, hvor healerens energi er markeret med en tydeligere streg end modtagerens.